Just nu

Den 14 september 2014 gick vi till val i Sverige. Miljöpartiet de gröna i Osby fick 2,95 % av rösterna och därmed behöll vi ett mandat i fullmäktige. Våra ledamöter i Kommunfullmäktige är Margaret Engdahl (ordinarie), Jane Fredriksson (ersättare) och Markus Möller (ersättare).
Vi har valt att gå in i ett samarbete med Socialdemokraterna (16 mandat) och vänsterpartiet (2 mandat). Vi har tillsammans bildat en styrande minoritet med 19 mandat av 41 möjliga. Samarbetets främsta syfte är att skapa en stark politisk plattform för det bästa möjliga för kommunen.
Kandidater till Kommunfullmäktige i Osby På bilden ser vi från vänster Margaret Engdahl, Anders Ohlsson, Rojan Fatahi, Tori Alpar och Markus Möller. Foto: Thomas Schiff Just nu lägger vi stor vikt på det demokratiska arbetet. Vi vill utveckla vår organisation i en god anda, där den demokratiska processen är självskriven. För oss är det viktigt att politiken är förankrad och realistisk. Att diskutera frågorna och hämta synpunkter från medlemmarna är ett idogt och kontinuerligt arbete för de förtroendevalda.
Vi har på ett demokratiskt sätt, genom ett förankrat arbete via en studiecirkel med våra väljare och flera grupparbeten inom partiavdelningen, arbetat fram ett handlingsprogram som vi gick till val på den 14 september 2014. Programmet hittar du under länken nedan. Partiprogram