Just nu

Viktigare än någonsin att vara miljöparistSnart går vi till val igen – en tredje mandatperiod Vill du engagera dig för nästa mandatperiod är du välkommen till oss i Osbys avdelning. Nu går vi till val en tredje mandatperiod. Vi behöver vi aktiva medlemmar som vill vara med i valrörelsen och göra den gröna politiken möjlig även i Osby kommun. Du är välkommen att höra av dig till oss eller börja med att bli medlem: www.mp.se/bli-medlem.
Kandidater till Kommunfullmäktige i OsbyVår nuvarande mandatperiod Den 14 september 2014 gick vi till val i Sverige. Miljöpartiet de gröna i Osby fick 2,95 % av rösterna och därmed behöll vi ett mandat i fullmäktige. Våra ledamöter i Kommunfullmäktige är Margaret Engdahl (ordinarie), Jane Fredriksson (ersättare) och Markus Möller (ersättare).
På bilden ser vi från vänster Margaret Engdahl, Anders Ohlsson, Rojan Fatahi, Tori Alpar och Markus Möller. Foto: Thomas Schiff
Vi har på ett demokratiskt sätt, genom ett förankrat arbete via en studiecirkel med våra väljare och flera grupparbeten inom partiavdelningen, arbetat fram ett handlingsprogram som vi gick till val på den 14 september 2014. Programmet hittar du under länken nedan. Partiprogram

Samverkan med andra partier
Vi valde att gå in i ett samarbete med Socialdemokraterna (16 mandat) och vänsterpartiet (2 mandat). Vi har tillsammans bildat en styrande minoritet med 19 mandat av 41 möjliga. Samarbetets främsta syfte är att skapa en stark politisk plattform för det bästa möjliga för kommunen.

Vi lägger stor vikt på det demokratiska arbetet. Vi vill utveckla vår organisation i en god anda, där den demokratiska processen är självskriven. För oss är det viktigt att politiken är förankrad och realistisk. Att diskutera frågorna och hämta synpunkter från medlemmarna är ett idogt och kontinuerligt arbete för de förtroendevalda.
Samverkan har varit fruktbart på många sätt. Vi upplever att vår insats hörsammas och i stort känns det politiska klimatet i Osby kommun vara på rätt väg. Dock återstår mycket att göra, därför vill vi vara med ännu en mandatperiod. 

Vi ses i valrörelsen!