Andra Gröna

Miljöpartiets område är stort. I den gröna rörelsen är samarbetet gränsöverskridande. Våra frågor spänner över nationers och organisationers gränser. Ett kraftfullt grönt samarbete är ett måste i kampen mot miljöhot, fattigdom och konflikter.

Krokus och två bi
SAMVERKA

Vi tror att samverkan inom politik och organisation främjar demokrati och den gröna politikens utveckling.

Bidrottning med samhälle
FÖRANKRA

Vi anser att en förankrad politik och demokratiskt framtagna beslut gynnar en utvecklingen för det långsiktigt hållbara.

Mjölkört
UTVECKLA
 

Vi vet att en hållbar utveckling är den enda möjliga vägen. Vi arbeta för de nuvarande och de kommande generationerna