Välkommen

Miljöpartiets avdelning i Osby vill på denna hemsida inbjuda till och informera om vårt politiska arbete. Här hittar du den senaste informationen om vår politik, våra uppdrag och olika engagemang. Vi uppmuntrar till dialog med våra väljare. Dra dig därför inte för att kontakta oss, ställa frågor, lämna idéer eller bli medlem och aktiv. 

Spann och spade

IDÉER

I miljöpartiet främjar vi nya idéer med förutsättningar som utvecklar samhället i en hållbar riktning. Skapande och lusten till kreativitet får aldrig hindras i vårt politiska arbete.   
 
KREATIVITET

Ett innovativt idémässigt arbete är självklart för att vi ska nå våra politiska mål. Att samla information och kunskap är ett måste för den politiska processen till beslut. 
 
FÖRVERKLIGA

Vi är här för att förverkliga en politik som räknar med, inte bara de nuvarande generationerna, utan också de framtida. Vi bygger ett hållbart samhälle i solidaritet.